Fysieke klachten en het Ascentieproces

Ascentiesypmtomen1

"...In dit leven komt alles samen, niet uit een, twee of zes incarnaties, maar uit al je incarnaties hier op Aarde. Alles komt nu in je leven naar boven om te worden genezen, elke kleine aangelegenheid. Je kunt het gevoel hebben dat je genezingsproces langer duurt dan ooit tevoren. Omdat je er nu bewust naar kunt kijken kunnen die dingen erger lijken dan ooit...."  (Informatie Telos)

Wij (en de Aarde) worden opgetild naar een hoger bewustzijn. Dit is nogal een proces als je er goed over nadenkt. Want alles in ons dat hiermee niet in harmonie is en vastzit in structuren van lager bewustzijn zal 'losgetrild' worden naar een hogere lichttrilling. Eeuwen hebben we dat in een dualistische 3D-wereld kunnen vasthouden, nu lukt dat niet meer. Ons lichaam zal zich op alle lagen in alles de Eenheid willen gaan herinneren. En dat kan gepaard gaan met onverklaarbare of toenemende fysieke klachten, innerlijke conflicten of onverklaarbare emoties. Alles wat je ervaart en tegenkomt in je zelf heeft jouw liefdevolle erkenning en aandacht nodig.

Fysieke klachten - energetische toxines
Gelukkig vindt deze verandering in onszelf stapje voor stapje plaats, naar wat we aankunnen. Onze denkbeelden, gedachtepatronen, ´zekerheden´ en ´waarheden´ worden genoodzaakt zich te voegen naar het Hoogste Goed. Crisis, chaos en verwarring in deze ogenschijnlijke wanorde zijn nodig om een nieuwe, lichtere Waarheid te kunnen scheppen. Alles in ons dat niet in overeenstemming is met die hogere trillingsfrequentie van licht en liefde moet er aan geloven. De fysieke klachten die kunnen ontstaan onder invloed van deze energieën zijn divers. Ze variëren van duizeligheid, oorsuizen, hartkloppingen, vergeetachtigheid, tot lang aanhoudende klachten van de luchtwegen, spijsvertering, ontstekingen, en ook ernstige ziektes lijken nu meer voor te komen dan ooit.
Ook worden we niet gespaard op mentaal en emotioneel gebied. Alles wat op dit moment diep van binnen op mentaal/emotioneel/spiritueel gebied bij jou wordt aangeraakt, zal door je fysieke lichaamsorganen moeten worden verwerkt en losgelaten. Het vraagt overgave en vertrouwen van je en de energie van je hart.

Lichaam als informatieveld
De plek in je lichaam waar pijn of ongemak zich manifesteert, is voor jou mogelijk een aanwijzing voor hetgeen in jou om aandacht, erkenning en heling vraagt. Misschien zijn er in het verleden keer op keer van deze signaaltjes geweest zonder dat je ze kon begrijpen en heeft zich nu een ziekte of een chronische aandoening ontwikkeld. De signalen zullen nu dermate sterk worden dat je er niet meer om heen kunt. Zelfs wanneer je denkt de boodschap begrepen te hebben, kan een thema zich te herhalen. Dit biedt je dan de gelegenheid om de betekenis in al zijn volheid te begrijpen en dit nieuwe bewustzijn dieper in je cellen te brengen.

Oorsprong van pijn
De oorzaak van de disbalans in je lichaam is ten diepste een verkeerde (onbewuste) gedachte over wie je in wezen bent. 
Fysieke pijn in het heden kan gerelateerd zijn aan iets uit een ver verleden. Hoewel je er niet naar op zoek hoeft te gaan, kan het zijn dat het wel in je bewustzijn komt. Je zult niet de eerste of de enige zijn die nu plotseling herinneringen krijgt aan Atlantis, Egypte of andere levens. Doordat je bewustzijnstrilling verhoogt en verfijnt, vang je gemakkelijk informatie uit andere (tijds)dimensies op, gerelateerd aan een levenservaring van een van jouw andere zielsaspecten. Alles wat zich bij je aandient mag je in liefde opnemen in het bewustzijn van wie je NU bent.

Want daar gaat het hele ascentieproces over: Liefde voelen voor alle aspecten van je ziel, licht én donker. En daarom worden je diepste pijn en je diepste angsten in je bewustzijn gebracht zodat je ook deze delen kunt helen in je zelf en je ziel als het ware een beetje lichter kan worden. Voorwaarde is een verbinding met je hoger weten, je Hoger Zelf en een onvoorwaardelijke houding, een open hart en een vertrouwen dat je geholpen wordt. Zolang je nog in angst, controle en vasthouden zit, kun je niet bij dit hogere weten en blijf je in pijn en vertwijfeling hangen.
Blijf je focussen op jouw essentie en je Bron van Licht. Dit is het belangrijkste. De toegangssleutel ligt in je hart.

MEDITATIE:

 1.  Helende Hoger Zelf Lichtmeditatie met je persoonlijke Engel en Quan Yin 
 2.  Lichtheling voor het pijnlichaam met Hathor

 

Herinneringstrilling in ons bloed
In het boek ´Van Geest tot Lichaam, Spirituele anatomie en fysiologie´ wordt uitgelegd hoe wij hedentendage fysieke symptomen kunnen krijgen van pijn uit een ver verleden.
…De stofwisselingswerkzaamheid van de lever kan worden gezien als de stoffelijke neerslag van het transformatieproces in het onderbewustzijn, in onze ziel. Het zieleproces weerspiegelt zich en werkt zich uit in het lichamelijke proces. Zo boven, zo beneden. 
Zoals in de lever voortdurend via het bloed informatie vanuit het lichaam binnenkomt en daar allerlei processen in gang zet, zo bereiken vanuit de persoonlijkheid voortdurend prikkels het onderbewustzijn, die daar reacties oproepen. De lever is de poort voor deze reactie-impulsen vanuit het onderbewustzijn naar het lichaam toe. Fysiek reageert de lever hierop, wat invloed heeft op het bloed dat door de lever stroomt en vervolgens worden de hiermee corresponderende onderbewustzijntrillingen in het bloed aangeraakt. Het bloed vervoert dan de reactie op deze informatie door het lichaam, zowel op etherisch als fysiek niveau. Het lichaam kan dan in zijn totaliteit hierop reageren. De voornaamste reactie als totaalbeeld is de verandering van de (levensenergie). Dit zien we vooral in de zuurstofvoorziening door het bloed...”     (Lees ook over zielenpijn en herinneringstrillingen>>>)

NIEUW bij NatuurlijkBewust: Kwantumhelingmethode "Energetic Allergy Healing"

In wezen zijn allergieën niets anders dan weerstanden, onbalans of disharmonie in je systeem. Je kunt je niet werkelijk verbinden met een energie, en deze daardoor niet volledig doorvoelen en verwerken. De EAH helingen zijn er op gericht om de verbinding te herstellen en harmonie te brengen zodat allergieën of andere lichamelijke symptomen tot rust komen, verminderen of volledig helen.

Je wordt je bewust van onderliggende relaties en factoren. Dat kunnen virussen of bacteriën zijn, maar ook emoties, mensen, gebeurtenissen, omgevingsfactoren, enz. Zo kan een allergie voor bepaalde voeding gelinkt zijn aan een emotie, een diepgewortelde overtuiging, en/of samenhangen met virussen en/of bacteriën. Je lichamelijke symptoom kan een relatie hebben met je voorouderlijke lijn of een ervaring die je had in andere levens/tijdlijnen. Een verreikende en diepgaande heling die multidimensionaal werkt, wat betekent dat het bestaanservaringen van en door dit leven en vorige levens, tijdlijnen, realiteiten en dimensies opruimt, heelt en harmoniseert. Het kan voor verschuivingen en transformaties zorgen op spiritueel, emotioneel, mentaal en fysiek gebied. Lees meer over deze healingmethode: Energetische Allergie Heling - Heling uit de Bron

Wetenschappelijk
Dat emoties onze organen beïnvloeden is inmiddels ook vanuit wetenschappelijke hoek bewezen. Candace A. Pert legt in haar boek ´Je Go(e)d voelen´ uit hoe dit in zijn werk gaat. Ze vertelt over informatie die onze cellen voortdurend ontvangen uit onze binnenwereld en de buitenwereld, middels onze gedachten en emoties en hoe die cellen daarop reageren. Een wetenschappelijk verhaal kort samengevat als volgt:
"...Om te beginnen is vrijwel elke cel in het lichaam bezaaid met duizenden kleine structuren die receptoren heten. Het werk van deze receptoren bestaat uit het opvangen van signalen uit de omgeving door middel van peptiden. Zie de peptide als een sleutel die op zoek gaat naar een bijpassend sleutelgat, de receptor. Elke keer dat een peptide zich bindt aan cellulaire receptoren wordt er een lading (informatie) afgegeven. Clusters van receptoren die in de celwand zijn ingebed pompen ionen in en uit de cel en wekken een elektronische stroom op die als een golf door de matrix (neuraal/psychosomatisch netwerk) beweegt en receptoren in trilling brengt waar emotioneel geladen herinneringen worden bewaard.
Omdat dit web zo uitgestrekt is, kunnen vastzittende emoties zich bijna overal bevinden, wat je gefilterde waarnemingen kleurt met herinneringen aan oude trauma´s. Denk eraan dat je geheugen niet alleen in je brein zit maar onderbewust in je hele lichaam leeft, opgeslagen en toegankelijk gemaakt door de moleculen van emotie."

Nu kun je wellicht anders naar je lichamelijke klachten kijken.

Fysieke Reiniging

Tegelijk met het opruimen van je energetische toxines is het van belang dat je je lichaam de kans geeft om zich ook op fysiek niveau hiervan te ontdoen. Alle energetische en fysieke toxines, teveel vet en suikers en een verkeerde samenstelling van je dagelijkse voeding, kunnen een voedingsbodem zijn voor virussen en chronische ontstekingen. (Medical Medium)

Vermijd ziekmakende gemanipuleerde en bewerkte voedingsmiddelen. Gebruik voor zover mogelijk natuurlijke geneesmiddelen en eet voedsel met een hoge lichtfrequentie (biologisch) om je lichaam hierin te ondersteunen.  Als je ziek bent is dit zelfs van levensbelang. Misschien heb je ter ondersteuning van je genezing medicijnen nodig, maar besef vooral dat jíj in dit genezingsproces de belangrijkste taak hebt. Jóuw liefde, acceptatie en aandacht voor jouw totale zelf is nodig om tot werkelijke heelwording te komen. (Lees hier tips ter ondersteuning van het fysieke ascentieproces.)

Maak ze weer wakker die cellen, voorzie ze van zuivere informatie van Licht en herinner je zelf aan wie je werkelijk BENt!

©Tineke

Lees ook: 

12 gedachten over “Fysieke klachten en het Ascentieproces”

 1. Bedankt. Maar ik wist al veel. Het lukt mij niet dit nog meer te dragen. Ik heb er zoveel last van, dat de natuurlijke dingen mij niet helpen. Ik ben 20 jaar aan de anti depressiva geweest. Nu 10 maanden zonder. Door verhuisstres en meer last van deze verschijnselen is het nu bijna ondraaglijk. Rusten enzo kan nu niet. Ook heb ik super veel last van zonnevlammen, winden en schumann trillingen. Ik zit weer te denken aan genezende medicijnen.. met spijt in m’n hart. Maar zo wil ik niet verder in m’n leven. Dit is niet wanhopig bedoelt, ik ben bewust genoeg, maar wil voor mijzelf kiezen. Ik ga naar de dokter om toch te bekijken welke medicijnen mij kunnen helpen. Bach, dr Vogel.. alles algeprobeerd. Dit lijkt nu de enige mogelijkheid om meer kwaliteit voor leven te hebben. Ik had het zo graag anders gewild..
  Mijn moeder had trouwens schizofrenie. Dus zal dat super gevoelige zenuwstelsel van haar geërfd hebben. Hoop dat jij of iemand anders nog een tip heeft. Ik moet nu voor mijzelf kiezen… en als het niet anders kan, maar weer aan de medicijnen 🙁

  Beantwoorden
  • Lieve Tea,
   Helende Liefde voor jezelf betekent ook het toelaten en kunnen ontvangen van alles wat jouw lichaam rust kan geven, een voorwaarde en eerste stap naar genezing of beter voelen is rust en acceptatie. En als dat toelaten en ontvangen (tijdelijk) reguliere medicijnen zijn, dan ‘so be it’. Misschien helpt het je om te beseffen dat – wanneer alles is voortgekomen uit die Ene LichtBron – ook medicijnen iets van lichtbewustzijn in zich dragen. Focus je dan op dat vonkje Licht als je medicijnen tot je neemt. En dat op je uitademing alles wat jouw hoogste goed niet dient, afgevoerd wordt naar de aarde.
   Laat vooral je innerlijke (twee)strijd varen in het besef dat jij LIEFDE bent.
   Zijn rustgevende Hart- en/of HogerZelfmeditaties iets voor je? Kijk eens op het SoundCloudaccount van NatuurlijkBewust: https://soundcloud.com/user-313480715

   Beantwoorden
  • Koop het boek jij bent de placebo van joe dizpenza .Hij heeft nog meer boeken begin hier mee . Luister naar zijn you tube .seminars Heeft mij geholpen na 13 jaar op bed gelegen .heb geduld blijf geloven in jezelf dat je beter wordt ,je kunt ook luisteren naar zij testimonials .Ik wens je heel veel sterkte in dit proces .

   Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics