ZM(6): Licht is bewustzijn – onze lichtstructuur

Arcturus4.jpg

 Zoveel Moois… (6)

 

Ga je mee op ontdekkingsreis? We gaan stapvoets en beginnen bij het begin. Ik nodig je uit om even met me mee te denken en te voelen in het volgende:

Alles is voortgekomen uit het Licht, alles is frequentie (licht=frequentie=trilling=klank=bewustzijn). De snelheid van de beweging (de frequentie van het licht dus) bepaalt de vorm. Alles wat je om je heen ziet is eigenlijk energie in beweging. Ook als de vorm nog zo vast en onbeweeglijk is, het bevat energiedeeltjes die voortdurend in beweging zijn. Hoe hoger de frequentie, hoe beweeglijker de vorm en het energieveld.
Voortgekomen uit het licht is alles energie, gemanifesteerd in een onvoorstelbare diversiteit van klanken, trillingen, vormen of anders gezegd bewustzijnsvelden. Het enige dat dit alles gemeen heeft is het licht van herkomst.

Jij en ik zijn deel van een Eenheid in Licht. Jouw lichtvonk die je in je draagt is, en die je essentie is, bevindt zich – vanuit deze eenheid gezien – in alles wat je om je heen ziet. En dan werkelijk alles! De dieren, alles in de natuur, maar ook je huis, de stenen waar het van gemaakt is, het meubilair in je huis.                                                                                           Alles kan worden gemeten en herleid tot trillingsfrequenties. De planeet aarde en alles wat zich er in en er op bevindt. Alles in het heelal, alle mentale, emotionele, fysieke en spirituele dingen evenals ieder woord, iedere gedachte, ervaring of emotie… Elke frequentie heeft een andere klank, en veroorzaakt een andere ´golf´ dan een hogere of lagere frequentie en is in die zin authentiek in wat het uitzendt en creëert. De eenheid in al die op het oog zo verschillende manifestaties is de trilling van licht die in alle vormen bewaard gebleven is. Zonder deze vonk van bewustzijn zou geen enkele vorm kunnen bestaan.

Licht zendt iets uit, en is dus een levende, scheppend en creërende energie.
Zoals energie constant in beweging is (de wetenschap van bewegende atomen en nog kleinere deeltjes die voortdurend met elkaar in interactie zijn) zo zijn verschillende bewustzijnsvelden in staat onderling te communiceren. De ene vorm doet dat bewuster dan een andere vorm, het ene bewustzijnsveld is het andere niet.

Stel je je een energieveld, een bewustzijnsveld voor als een rasternetwerk van lijntjes, variërend van helder ragfijn tot grijzig verdikt. Lage energieën – lage trillingen – hebben een vastere vorm en de structuur van dit veld is grofmaziger en heeft dikke lijnen. Hoe hoger de trillingsfrequentie, des te verfijnder van structuur het veld, des te meer Licht. In een fijnmaziger structuur kan het Licht dieper doordringen tot in de kleinste lijntjes.

Bewustzijn (licht) kan dus dieper indalen in de vorm en kan tot een scheppende kracht worden, want dit is de essentie is van Licht.

lightbeeingOnze Lichtstructuur
Dat onze cellen uit licht bestaan, dat wij dus in feite uit licht bestaan, kan met nieuwe wetenschappelijke methodes zichtbaar worden gemaakt. Biofotonen zijn levende lichtcellen. Zie dit artikel van Spirit Science, met een filmpje over de bevindingen van een Russische wetenschapper dat we als wezens van licht de wereld om ons heen kunnen veranderen.

Ons energieveld ziet er uit als een netwerk van lichtlijntjes, van grofmazig tot fijnmazig. Het reikt verder dan ons fysieke auraveld. Dit energetisch rasternetwerk is ons bewustzijnsveld. Het is als het ware een geometrisch netwerk van licht, opgebouwd uit piramideachtige vormen, dat van structuur, vorm en helderheid verandert onder invloed van onze levenservaringen en onze gevoelswereld. Naarmate wij ons onze essentie van liefde herinneren en in ons leven beginnen te realiseren, wordt onze lichtstructuur transparanter en fijnmaziger. We worden ´lichter´. Liefde heeft een hoge lichttrilling en neemt alle lagere energieën mee in een hogere staat van ‘zijn’.  Dit wordt ook nog eens gestimuleerd door de huidige planetaire frequentieverhoging onder invloed van zonnevlammen. (zie ‘Aquarius is nu’ )

Fysieke uitwerking
Door deze hogere Lichtspectra worden opgeslagen lagere negatieve energieën in ons fysieke, mentale en emotionele lichaam wel gedwongen om in beweging te komen. Dit gaat niet onopgemerkt aan ons voorbij. Op al die niveaus voelen we dat. Licht is bewustzijn en een ´hoger´ bewustzijn zoekt naar openingen en ruimte in ons hele systeem. Er valt niet aan te ontkomen.
Er bevinden zich in het lijnenspel van bewustzijn en herinnering vele verdichtingen, zie het maar als donkere knopen, die de lichtenergiestroom blokkeren, en daardoor de werking van het fysieke lichaam beïnvloeden. Zoals een visnet in de knoop kan geraken. Deze knoopjes zijn delen van waaruit wij ons om een bepaalde reden teruggetrokken hebben. Het zijn pijnplekjes, veelal ontstaan uit onbewustzijn, waarin wij vanuit een nieuw besef van wie we zijn weer licht en liefde mogen brengen. Ons zelfgenezend vermogen neemt toe, ons immuunsysteem wordt krachtiger. Wat prachtig dat het nu wetenschappelijk kan worden aangetoond.

Vele werkelijkheden
Er bestaan ontelbare bewustzijnsvelden en misschien worden er elk moment wel nieuwe gecreëerd door onze overtuigingen, aannames of gedachten. Er zijn ontelbare werkelijkheden. Binnenin jou kunnen verschillende werkelijkheden bestaan. Zo begrijp je heel goed waarom iemand doet zoals ie doet, maar je weet ook dat er een andere, in jouw beleving betere of gemakkelijker manier mogelijk is. Jouw bewustzijnsveld is anders dan die ander, jouw netwerk ziet er net iets anders uit. Zo kun je op jouw beurt geïnspireerd raken en inzichten krijgen door iemand die de dingen vanuit een andere invalshoek kan zien, vanuit een ander bewustzijn. Iemand anders kan dan letterlijk zijn licht laten schijnen op iets in of van jou.

Deel van de Eenheid
Alle bewustzijnsvelden die er zijn, zijn verbonden in een krachtveld van Eenheid. Alles IS. De Bron als beginpunt van waaruit creatie ontstaat, een dynamisch geheel van lichtlijnen, frequenties, vormen die voortdurend bewegen, veranderen, uitzenden, elkaar onderling beïnvloedend.
Ik noem de Bron van dit alles Goddelijk. Je kunt het ook ‘de Ene’ noemen, het is maar net wat voor jou goed voelt. In alles en iedereen bevindt zich een vonk van Goddelijke Schepping. Dit ten diepste te kunnen begrijpen is volgens mij een proces op zich. Dat jij en ik in verbondenheid deel zijn van die Eenheid, dat ons bewustzijn deel van een grotere eenheid is en wat dit eigenlijk betekent voor ons zelf en de mensheid in zijn geheel, als ook de aarde als levende planeet, dat vergt enige overdenking. Meer nog misschien vergt het een invoelen en tijd om dit besef langzaam in te kunnen laten dalen.

Kijk eens om je heen, zie je de natuurlijke schoonheid van de lente om je heen, de prachtige diversiteit aan kleuren, de bloemenpracht en alle geuren, de zon, de regenbui. Realiseer je nu eens dat je iets essentieel gemeen hebt met al dit moois. Kun jij je eigen schoonheid zien, kun je het voelen?

©Tineke

In de volgende nieuwsbrief:  De Merkaba, reizen tussen dimensies

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics