Reizen tussen dimensies – van 3D naar 5D

Over onze lichtstructuur en over wat nou bedoeld wordt met de derde, de vierde en de vijfde dimensie. Je kunt ook het vorige deel in deze serie nog eens doorlezen.

Lichtstructuur

Bewustzijnswording is een ontwikkeling die van binnenuit plaatsvindt en die gaandeweg dit proces ons energieveld verandert. Ons energieveld is een rasternetwerk van lichtlijntjes, van grofmazig tot fijnmazig. Het reikt verder dan ons fysieke energieveld met de verschillende lichtlichamen. Dit energetisch rasternetwerk is ons bewustzijnsveld dat je ook kunt zien als één groot informatienetwerk. Het is als het ware een geometrisch raster dat van structuur en vorm verandert naarmate wij groeien in bewustzijn.

Er bevinden zich in dit lijnenspel van bewustzijn en herinnering vele verdichtingen, zie het maar als donkere knopen (zoals een visnet in de knoop kan raken), die de (licht)energiestroom blokkeren. Dit is van invloed op ons bewustzijn en het functioneren ons fysieke lichaam.

Die donkere knoopjes resoneren niet met de natuurlijke levensstroom van ‘zijn’, de universele goddelijke blauwdruk. Het is aan ons om ons bewust te worden van die ‘knoopjes’, van onze pijn, en deze te helen. Door de hogere lichtfrequentie in de tijd waarin we leven, worden de laagfrequente ‘knoopjes’ herinnerd aan hun oorspronkelijke essentiële lichttrilling. Het hele proces maakt deel uit van de huidige planetaire frequentieverhoging. (Zie ook ‘Aquarius is nu’)

Licht is bewustzijn en een nieuw bewustzijn zoekt naar openingen en ruimte in jouw hele systeem. Die donkere knoopjes zijn niets anders dan onbewuste delen; je hebt je zelf daar uit teruggetrokken, wilt niet meer herinnerd worden aan een bepaalde pijnlijke of traumatische gebeurtenis.
Er is dus een schoonmaakproces gaande. Opruiming van donkere knoopjes, opruiming van onbewustzijn. Je herschrijft als het ware je verleden met je bewustzijn van nu, in de wetenschap van wie je nú bent.

Licht van het Hoger Zelf

Inmiddels (vanaf 2020) zijn we aanbeland in een cruciaal kantelpunt in de wereldgeschiedenis. Meer dan ooit worden we nu geroepen om ons te verbinden met dat goddelijke Licht dat in ons DNA sluimert totdat we ons er heel bewust mee verbinden. Jouw Licht is zo noodzakelijk nu, meer dan je wellicht beseft! Er wordt een beroep op je gedaan om in de Kracht van je werkelijke Zelf te gaan staan. Door je te verbinden met het Licht van je Hoger zelf, overstijg je de velden van angst, van macht en oorlogen van een 3D-wereld en ben je aanwezig in een veld van Hoger Bewustzijn, van Licht en Liefde. Ter ondersteuning in deze heftige tijd van virale crises die ons allemaal op een of andere manier raakt, kan ik je van harte de Hoger Zelf Activatie en de krachtige mantra van Green Tara ‘Om TareTu Tare Ture Soha’ aanraden; je vindt deze aan het eind van mijn blog ‘Zelf-erkenning’.

Van 3D naar 5D – Ik Ben

(Bron: Joanne van Wijgerden)

Het opschuiven van de derde naar de vijfde dimensie gebeurt niet vanuit onze persoonlijkheid, maar door het leven vanuit de Ik Ben, je hogere deel, dat deel uitmaakt van de grote Eenheid van Al Dat Is. Dit is het intuïtieve, invoelende deel van jou dat zich bewust is van zijn goddelijke oorsprong. Hier is alleen bewust Zijn in onvoorwaardelijke liefde. Door een stevige gronding, in je lichaam zijn en in contact zijn met je lichaam, kun je het besef van je Ik Ben sterker maken. Je versterkt op deze manier de ‘werkelijke jij’, je lichtkracht. Je vermogen tot zelfheling groeit tezamen met je vermogen tot liefde kunnen voelen en ervaren voor jouw totale zelf.

De derde dimensie
In de derde dimensie kennen we tijd als een lineair gegeven. Gisteren, vandaag en morgen, verleden en toekomst, maken deel uit van tijd en ruimte. We hebben tijd nodig om een idee uit te werken, maar hebben daar ook een juiste tijd van manifestatie (ruimte) voor nodig. Door ons handelen en door onze impulsen te volgen leren we over zuiverheid en waarheid. Schuldgevoel en fouten spelen een rol. Onbewust laat jouw persoonlijkheid zich in het vormgeven van je leven leiden door pijnlijke ervaringen in je vroege kinderjaren en vorige levens. Dit belemmert je om te kunnen zijn in wie je werkelijk bent en om vanuit je ware zijn – vanuit vrijheid zonder zelfopgelegde beperkingen – keuzes en beslissingen te kunnen maken. Onze blik is veelal naar buiten gericht, ‘zo hoort het, ergens aan voldoen’.

4e dimensie
In de vierde dimensie vormen verleden, heden en toekomst één Nu. Tijd bestaat niet meer. Naarmate je meer herinneringstrillingen uit het verleden in je lichaam hebt opgeruimd, tril je meer mee met het nu. Je referentiekader is wat je van binnen voelt en wat in jou resoneert. Leren is niet meer gebonden aan oordeel en schuld, fouten zijn een uitnodiging om op een blije en positieve manier andere keuzes te maken en nieuwe onbekende paden in te slaan.

5e dimensie
De vijfde dimensie is een trilling, of liever gezegd een bundeling van trillingen die behoren tot de energieën van liefde, vertrouwen, mededogen, geloof, genade en dankbaarheid en zo een heel zuivere frequentie vormen. In deze dimensie vallen afstand en ruimte weg. Waar je wilt zijn, daar ben je door je er op af te stemmen. In deze dimensie ‘reis’ je gemakkelijk naar andere delen in de wereld, naar andere dimensies, andere planeten, sterren. Je kunt direct samenwerken met je hogere begeleiders, je sterrenfamilie, die er zijn zodra je ze vraagt.
Je vormt je gedachten zorgvuldiger en positiever, maar blijft alert op negatieve gedachten vanuit je persoonlijkheid.
Doordat je je liefdesveld en bewustzijnsveld zodanig hebt verruimd, kun je als het ware ‘inpluggen’ in de veel ruimere bewustzijnsvelden van je begeleiders uit de vijfde dimensie en hoger. Ook met liefdevolle wezens van andere sterrenstelsels kun je samenwerken.

Lagere energieën
Alleen wezens uit de vijfde dimensies of hoger gaan een liefdevol contact aan dat jouw vrije wil en keuzevrijheid in tact laat. Wees alert en gebruik je onderscheidingsvermogen, iets wat niet goed en liefdevol voelt is niet zuiver. Het moet kristalhelder zijn voor je! Veel energieën uit de astrale sfeer van de vierde dimensie zijn lagere energieën van overleden mensen die zich niet bewust zijn van hogere dimensies of een ‘hiernamaals’. Ze hebben geen contact met hun Ik Ben, zijn zich totaal niet bewust van hun Licht. Ze hoeven niet zo zeer kwaadaardige bedoelingen te hebben, maar hun handelswijze komt niet voort uit een hoger bewustzijn van liefde. Wees duidelijk en stel je grenzen en sta niet toe dat zij het licht bij jou afnemen en jou onvrij maken.
(Mochten ze contact met je zoeken, roep dan jouw begeleiders uit hogere dimensies aan om deze mensen naar het Licht te leiden.)

Vermogen tot zelfheling door groei en bewustwording

Vanuit het huidige bewustzijn beschikt iedereen over het vermogen om inperkende en beperkende beschadigingen in zichzelf te helen. Door al je levens heen tot nu toe ben je gegroeid in bewustzijn en in staat om bewuster, liefdevoller en krachtiger dan ooit te zijn.

Niet alleen individueel, maar ook als geheel is de mensheid gegroeid in bewustzijn. Het collectieve veld van liefde is vele malen ruimer dan in één of twee eeuwen geleden. De mensheid ontwikkelt zijn contact met de universele energie van Leven, met het Goddelijke, de Kosmos, Al Dat Is.

Boekentip: ‘Inzicht in vijfdimensionaal bewustzijn – Informatie uit Telos, doorgegeven via Aurelia Louise Jones

Een (meerdimensionale) hartegroet,
Tineke

Gerelateerd artikel: Aquarius is Nu!

19 gedachten over “Reizen tussen dimensies – van 3D naar 5D”

 1. Hoi Tineke,

  Dank je wel voor de door jou zo helder verwoorde inzichten & weten !
  “Woorden” kunnen natuurlijk nooit de complexiteit van ons “Zijn” volledig uitdrukken,
  daarom blijft er m.i. ook steeds ruimte om nog iets dichter bij de Bron te komen.

  Ik lees in bovenstaande 2 artikelen (kort samengevat), jouw visie op HOE onze energiesystemen werken …
  Heb jij misschien ook een idee WAAROM dit alles zo functioneert in ons /het Universum ?

  Alvast dank voor je aandacht,

  Harte Groet,
  Rob Crouwell

  Beantwoorden
  • Tjonge Rob, dat is me nogal een vraag: het grote Waarom! Ons menselijk brein schiet vrees ik nog hopeloos tekort om de kosmische wetten en zijn wetmatigheden te begrijpen. Het ontstaan van de aarde, haar geschiedenis en haar evolutie is een klein onderdeel van een groter Plan. Wij doen daar aan mee. Waarom wil alles zich voegen naar een hogere trillingsfrequentie c.q. Hoger bewustzijn? Misschien omdat de hoogste trilling van Vader-Moeder-Leven die drijvende goddelijke Kracht is en alles aanstuurt? Wat betekent de in- en uitademing van het universum – van God?
   Informatie over die kosmische wetenschap komt mondjesmaat naar ons toe. Onze aardse wetenschap heeft een hoger niveau van bewustzijn nodig om een tipje van het antwoord op het grote waarom van de mensheid te kunnen ontdekken.

   Misschien vind je de boeken van Ashayana Deana interessant om te lezen. Deze geven je wellicht inzicht in het hoe en waarom. Zie ook mijn artikelen over Kristalbewustzijn.

   En wellicht ten overvloede: bewustwording is een combi van ervaren, doorvoelen en weten. Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf zal je van binnenuit alle antwoorden geven die Je nodig hebt om terug te groeien naar het Licht, ofwel om jouw hemel als mens op aarde te brengen.

   Beantwoorden
   • Ik denk dat het er om gaat dat we bewust worden dat we liefde zijn en dankbaar. Dat we niet slapen in een mooie droom, maar levende liefde belichamen.

    Beantwoorden
 2. Dank je Tineke, voor je inzichten.

  Wat ik hier op deze plek vanuit mijn “weten” met je kan delen zal mogelijk onverwacht zijn, maar blijkbaar is de tijd gekomen waarop we nieuwe inzichten & weten met elkaar kunnen gaan delen.

  Het gaat hierbij dan uiteindelijk om de manier (de perceptie) waarop ieder z’n unieke & eenmalige ervaring
  van z’n eigen ontdekkingstocht beleeft en waarbij tevens iedereen verantwoording draagt voor dit proces bij anderen, zodat daadwerkelijk iedere ervaring van ons allemaal zo uniek als mogelijk is & blijft ( en dat is dan ook het uiteindelijke Doel !).

  In november 2016 is Leonard Cohen overleden en vooral in de teksten van zijn laatste drie prachtige CD’s
  heeft hij ons op intelligente wijze, diepgaande informatie nagelaten over zijn inzichten in het grote WAAROM …
  informatie die ons hieromtrent (afhankelijk van ieder’s staat van bewustzijn) een dieper weten & begrijpen kan verschaffen.

  Leonard geeft ook eerlijk aan (o.a. in een van zijn laatste interviews), dat zijn kennis zeker niet al-wetend en dus beperkt is. In een van zijn laatste gedichten (The Hummingbird) schrijft hij o.a.: “Listen to the Mind of God, don’t listen to me”; hiermee wil hij ons op een spoor zetten, een richting geven waarlangs we op zoek kunnen gaan … Welke keuze je ook maakt n.a.v. dit bericht, succes ermee !
  Harte groet, Rob

  Beantwoorden
 3. Veel is mij nu duidelijk geworden.
  Ik vind het moeilijk mijn denken/controle los te laten en me over te geven aan mijn intuitie…
  Het grappige is dat ik vanmorgen bedacht , zou graag willen dat iemand mij hielp , toen ik mijn man later vertelde dat ik (mijn denken) zich op een berg bevond en ik naar beneden moest springen naar de intuitie hij zei maar je kunt ook die andere berg nemen en omhoog klimmen..Oeps, daar heeft hij mij enorm mee geholpen..die kant..die berg ..die mogelijkheid had ik over het hoofd gezien…..Gemanifesteerd ..wat ik wenste …met beiden kom ik vast weer verder in mijn groei……….

  Beantwoorden
 4. Ik vind het lastig hoe om te gaan als je in/naar streeft 5D met 3d mensen die je al maar inperken met macht, je blijven afwijzen belachelijk maken. Dus mij het licht afnemen en onvrij maken.
  Ik ben er boos over geworden en mijzelf afgewend van deze mensen, lees familie.
  Maar de energie blijft aan me trekken. Maar ik wil graag verder. Maar dat lukt niet.
  Ik ga familieopstelling proberen.
  Het lijkt wel of ze nog de macht willen opleggen. Ik blijf maar horen in mijn hoofd dat ik naar ze toe moet gaan.

  Weet iemand raad? Voor de tijd viel nergens over te praten, tegen een muur. Zou ik nu wel contact moeten zoeken.

  Beantwoorden
  • Ingrid,
   Het allerbelangrijkste is dat jij eerst je eigenwaarde en je licht versterkt. Dus door heel goed naar je eigen gevoel te luisteren, je hart open te houden voor jezelf en je behoeftes. Je hoeft hier niet aan voorbij te gaan omwille van anderen of ‘om de lieve vrede’. Het heeft geen zin te communiceren met iemand die op een totaal andere golflengte zit als jij als je voelt dat het jou omlaag trekt in energie.
   Je ontworstelen aan een wereld die niet meer bij je past, is niet alleen het ontworstelen aan gewoonten en geloofsystemen waarvan je nog gedeeltelijk deel van uitmaakt, ook gaat het erom jezelf te bevrijden van je innerlijke overtuigingen en gewoonten die gebaseerd zijn op een oud bewustzijn van afgescheidenheid.
   Ga zacht met jezelf om, en soms is het uit zelfbescherming beter om bepaalde mensen (tijdelijk) niet meer te zien. Dat je jouw familie voelt trekken, is tevens jouw oude bewustzijn dat aan je trekt. En ja, een familieopstelling kan inzicht geven hoe familie-energieën werken en hoe je daarin verstrikt geraakt bent. Je familieleden te zien als mensen net als jij die elk op hun eigen tijd zullen ontwaken en hun eigen proces hierin moeten lopen, dan neem je al een beetje afstand. Je wijst ze niet af, maar beziet ze met liefde. Net zoals jij jezelf mag zien met onvoorwaardelijke niet oordelende liefde.
   Je hart is de focus. Niet in de zin van energie moeten ‘sturen’ naar anderen of voor anderen te moeten zorgen, maar leren om elk moment liefde te voelen voor jezelf. Het is ongelooflijk wat dit bewerkstelligt. Jouw liefdesveld en bewustzijnsveld zal groeien en het zal je sterker maken. Niemand kan jouw licht afnemen… tenzij jij het toestaat. En waarom zou je? Liefde is de enige verbindingsdraad die mensen tot elkaar brengt. De energie weet waar en hoe het moet gaan. Dat stuur je niet bewust, dat stuur je niet met je wil. De enige mogelijkheid is door liefde te voelen voor jezelf.
   Ik wens jou in dit Licht vertrouwen in jezelf en vertrouwen in het feit dat je geholpen wordt. Vraag gewoon.. je Engel, wie of wat dan ook die je hogere hulpbron is.
   Dat alles naar je toe mag komen wat je nodig hebt in de prachtige maar heftige proces van bevrijding en groeien in Liefde!

   Beantwoorden
 5. Beste Tineke, ik weet niet zo goed of je mij zou kunnen helpen met het volgende. Ik ga trachten uit te leggen wat ik meemaak, ik hoop echt van harte dat jij mij inzicht zou kunnen geven. Ik heb al enige tijd als ik in slaap probeer te komen, het gevoel dat ik ‘ergens’ naartoe reis. Het is geen droom, omdat ik nog deels in deze wereld aanwezig ben. Ik zie soms in flitsen mensen, dieren en gedaantes die ik niet kan thuisbrengen. Soms voelt het ok aan maar soms niet. Ik weet niet zo goed wat dit is. Ik ben mijn hele leven al intuïtief geweest, maar dit is echt nieuw voor mij. Weet jij wat dit is?

  Beantwoorden
  • Beste Varsha,
   Blijkbaar verschuift je bewustzijn snel in die andere werkelijkheid waarin
   je ook aanwezig bent en waar je vrijwillig bent. Om iets te ervaren, iets
   te doen of iets te leren of anders. Je kunt er ook voor kiezen om er niet
   heen te gaan.

   Iemand die veel ervaring heeft met reizen in andere bewustzijnswerelden is
   Sigrid Karssens. Zij schreef o.a. het boek: Hemels Aarden, waarin ze haar
   avonturen beschrijft. Sigrid is een integer en betrouwbaar mens. Ik zou je
   willen adviseren om jouw vraag voor te leggen aan haar. Ze kan je
   ongetwijfeld veel meer vertellen. En haar boek is trouwens ook een
   aanrader!

   Beantwoorden
 6. Hi Tineke,

  het stukje “niet de redder uithangen” maar je begeleiders aanroepen. Ik ben nog niet zo ver dat ik begeleiders uit hogere dimensies kan aanroepen, maar wat nou als ik nog niet klaar ben met iemand helpen. Ik heb erg grote moeite met afstand nemen.
  En hoe kan het dat ik wel aangeroepen wordt of de mensen/zielen tref die hulp zoeken maar zelf nog niet bewust kan overgaan naar de volgende dimensie.
  Ik vind het allemaal erg verwarrend.

  groetjes,
  Martin.

  Beantwoorden
 7. Hi. Veel dank voor jullie beautiful initiatief om de hele maand Julie iedere dag 10 minuten in meditatie liede te sturen naar dit prachtige en krachtige proces van 3D naar 5 D.
  Ik wil daar heel graag mijn liefde naar sturen en meedoen aan deze liefdevolle meditaties.
  In Lak,ech
  Hartegroet, Quachinka

  Beantwoorden
  • Quachinka, Hoewel ik daar helemaal achtersta en dit ook dagelijks doe (niet alleen in de maand juli), is dit niet het initiatief van NatuurlijkBewust. Op onze Facebookpagina vind je in de maand juli elke dag een inspirerende tekst uit de kaartenset ‘Begeleiding vanuit de Bron’. Wellicht is er een specale boodschap voor jou bij!

   Beantwoorden
 8. Beste Tineke,

  Ik ben ook overgestapt van een 3D naar een 5D systeem maar ik ervaar met name nogal wat problemen in de hogere frequenties.

  Kan dat te maken hebben met de positionering van de diverse elementen?

  Met warme groet,

  Henk

  Beantwoorden
 9. Ik benieuwd of deze reactie blijft staan, want ook deels off-topic.
  En als het om ‘3D en 5D’ gaat is er vaak geen plaats voor negativiteit.

  Zonder mensen persoonlijk aan te willen vallen, valt het op dat de 5D bewustzijn-bureautjes als paddenstoelen uit de lucht schieten. Net zoals eerder met aquarius-tijdperk, mindfullness, holistiek etc. Niets mis mee, maar het is vaak tot een persoonlijk verdienmodel gemaakt. In wezen verkondigen ze vaak dezelfde boodschap als vele anderen. In de kern niet een echt 5D ‘systeem’ als je het mij vraagt. Ik weet niet precies wat er met de 5e dimensie wordt bedoeld, maar ik weet wel wat het niet is. Waar bijvoorbeeld niet veel ‘extravert’ praat en uitleg voor nodig is, omdat men het wel aanvoelt. En dat men hier aan moet verdienen en uurtarieven voor doorvoert. Het is natuurlijk geen ‘beschermd beroep’, maar het zou non-profit moeten.
  Zou mij in ieder geval het meest voldane gevoel geven.
  Ook met de vele Youtube filmpjes hierover geniet men zo ook inkomsten. Ik vind dat deze mensen vaak aan zelfvoldane schouderklopperij doen. Dat zij de enigen zouden zijn die dingen zo kunnen uitleggen en daar 5D-les in moeten geven.
  Met grafiekjes en tekeningen erbij etc.
  Het zijn vaak top-down video’s. Niet live, zodat kijkers meteen mee kunnen praten of meteen vragen kunnen stellen.
  Velen van deze leermeesters/meesteressen zijn ook werkzaam (geweest) bij één of andere geestelijke gezondheidsdienst. Alleen onder de paraplu van de grote GGZ (=big pharma) met hun nieuwe verzonnen ziektes om mensen nog meer in vakjes te kunnen verdelen, zoals deze personen dan ook vaak zelf doen. Een officieel excuus.
  Voor GGZ moet ook betaald worden, terwijl ze de kennis van patiënten krijgen. Daar gaat het al mis. Niet 5D, en de GGZ zou eerst helemaal op moeten doeken i.p.v dat zij in de toekomst misschien wel 5D denkwijzen doorvoeren in één of andere nieuwe behandeling.

  Het zou non-profit moeten. Deze kennis zou gratis moeten zijn. Wordt sowieso wel doorgegeven in het dagelijks leven. Zo kom je weleens iemand tegen die je wakker schudt en dingen des levens heel mooi uit kan leggen. Er is vaak maar één iemand voor nodig.

  5D gaat volgens mij wel wat over het aanhangen van een utopie voor iedereen. Want wat is er nog meer dan 5D?
  Een echte utopie zal niet draaien op hoe de gevestigde macht/rijkste 1%/elites/aanhangers nu nog steeds te werk gaat. Ook niet met Build Back Better, omdat de gewone burger nog steeds niets wordt gevraagd over vele kwesties. Eén keer in de zoveel jaar stemmen is ook zinloos.
  Het roer moet op een hele andere manier om, en daar is nog een hoop negativiteit voor nodig. Bepaalde negativiteit wat door vele ‘alleen maar positieve’ mensen máár als fout boos zijn wordt bestempeld. Dat je zo niet goed trilt of zo.

  Dat natuurlijke ’trillen’ kan men overigens wel vergeten met ‘5’G (veel grotere breedband met allerlei vrij toegewezen frequenties en vermogens….stukje voor militair-apparaat etc) en alle onnatuurlijke turbo-technologieën die hier anders niet in zulke grote maten op aarde voor zouden komen in menselijke milieu. Met alleen 5D ‘denken’ kom(en), je (we) er niet.

  Ik vraag mij dan vaak ook af waarom veel mensen niet ‘werk’ maken tegen 5G, wifi (smartphones wegdoen, glasvezel etc),
  Corona-hoax (en nieuw soort vaccin), chemtrails, nano-deeltjes in cosmetica, uitlenen en eerlijk verdelen, nanochips (of dat wel best vinden), voeding, kleding, hormoonverstoring, luxe plastische chirurgie, massa-media, hypocriet goed-voor-het-milieu, draagmoederschap, etc. etc. Hoeveel zogenaamde 5D mensen doen hier (of vaan, of werken hier (ook via via) niet aan mee?

  Ik heb er niet veel verstand van, maar mensen die bijvoorbeeld over de ‘pijnappelklier’ praten kunnen weten dat deze zo in wordt gekapseld of zo klein als een krent wordt in de toekomst. Dna, hart en hersenen worden meer en meer van ‘bovenaf’ verkracht. Ook met geestelijke welzijn. Echte oorzaken en alternatieven aanpakken doen overheden niet.
  Zij hebben er nog niet zoveel last van. Dezen kopen geluk vooral, en ook gezondheid moet men meer en meer ‘kopen’.

  Ik vraag mij dus weleens af, wat is nu echt 5D? Dingen met laten varen bijvoorbeeld? Ga toch fulltime werken voor deze maatschappij werken? Hopen en mediteren dat het wel goed komt?

  Beantwoorden
 10. Yuval Noah Harari schreef het al. De mens onderscheid zich van andere levende wezens door verhalen te verwarren met werkelijkheid. Dit is zo’n verhaal. Het slaat helemaal nergens op en zij die het hebben verzonnen zijn de boosdoeners.

  Beantwoorden
   • Om te beginnen, ik vind t fijn om vrij een reactie te mogen plaatsen, zonder inschrijving of registreren.
    Ik kan t erg waarderen wanneer mensen hun twijfels uiten en vragen stellen. En jammer dat ik zo weinig compassie ervaar in de antwoorden van Tineke. Zou je daar es naar willen kijken?
    Ik ben ook iemand die zoekt naar houvast in deze voir mij verwarrende tijden en kom echt niet verder met antwoorden als “alles is bewustzijn en de mens ontwikkelt zijn bewustzijn naar frlsng zijn eigen pad, tijd en ruimte..” hoe waar dit ook moge zijn. Wat ik verlang is begrip, een arm om me heen, een bevestiging dat ik goed bezig ben..
    Ik verlang zo naar die nieuwe wereld, ben zo klaar met deze zoals die zich blijft manifesteren en voel me vaak alleen en onbegrepen. Ik zoek gelijkgestemden om mee te kunnen delen…vanuit t hart.

    Beantwoorden
    • Mateo, Alles wat je nodig hebt, zoals gelijkgestemden, begrip en vooral erkenning en resonantie komt ongetwijfeld op je pad. Hoe meer jij je hart voor je zelf opent (ook voor je twijfels en vragen), dus de compassie voor alles wat in je leeft kunt voelen, dan zal je meer en meer aantrekken wat je wenst. Focus je maar op dat hogere licht in jou zelf. Dit geeft je standvastigheid, (zelf)vertrouwen en tevens bescherming voor alle lagere energieën. Zoek naar wat jou blij maakt, lees wat je inspireert en een goed gevoel geeft. Bijvoorbeeld op deze website niet alleen veel van mijn schrijfsels, maar ook meditaties voor het hart of voor het Hoger Zelf. Alle meditaties zijn trouwens ook op SoundCloud te beluisteren.
     Wanhoop niet, geloof, vertrouw en weet dat je altijd geholpen wordt. Je bent niet alleen, er zijn velen met jou die zich richten naar het licht van een nieuwe wereld, het Licht dat wij allemaal in ons dragen en bewust kunnen activeren. Ook al zie je niet iedereen, ook al ken je niet iedereen, jij bent één van die prachtige lichtwerkers die gekozen hebben in deze tijd te zijn.

     Beantwoorden

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics