Eeuwig Leven…

Laat ik beginnen met te zeggen dat de dood niet bestaat. Dood bestaat alleen in ons menselijk brein in een 3D-wereld waarin we alleen fysieke vormen kunnen zien. Wij zijn spirituele lichtwezens die uit vrije wil er voor kunnen kiezen een bepaalde vorm aan te nemen en te ervaren om te ´zijn´ in welke dimensie dan ook. Ons lichtvoertuig, in de vorm van een energetisch rasterwerk dat met ons verweven is en ons omgeeft, is letterlijk een voertuig van bewustzijn. Hiermee reizen we in de verschillende dimensies waarin we ons op telkens verschillende manieren kunnen manifesteren. Als we aan het eind van een aards leven ons lichaam afleggen, blijft dit bewustzijnsveld ongeschonden.

Jouw persoonlijkheid, je ´ik´ zoals je je zelf hier op aarde ervaart is een manifestatie van een deel van je ziel, terwijl je ziel weer een manifestatie is van je Hoger Zelf en Overziel. Je Hogere Zelf kun je zien als de intermediaire stem tussen al jouw ‘belichamingen’ (verschijningsvormen) en de allesomvattende intelligentie van je Overziel, die je leidt. Je Hoger Zelf staat ook bekend als je eigen Heilige Geest: het is zowel de boodschapper als de vervulling van de aanwezigheid van je Overziel, die in je hart kan worden verankerd en kan worden belichaamd als jouw Christus Zelf. Het kent geen oordeel of overtuigingen en het kent geen afgescheidenheid, zoals dat in de persoonlijke wereld van dualiteit wel wordt ervaren. Het Hoger Zelf ervaart zichzelf als een deel van een eenheid in liefde, dat zich manifesteert in alle vormen van bewustzijn.

Je ziel is aan een reis begonnen met het Licht in zijn kielzog. Als het ware permanent verbonden met zijn oorsprong door middel van een stevige lichtlijn die nooit en te nimmer verbroken kan worden. Wel kan je verbinding hiermee wat afzwakken als je je langere tijd onbewust bent hiervan.
Je ziel heeft zich opgesplitst in verschillende delen die onafhankelijk van elkaar ervaringen opdoen op verschillende niveaus van bewustzijn.

diamantfacetten

Stel je een glinsterende diamant voor met vele facetten die alle kleuren van de regenboog kunnen opvangen en verspreiden.
Jij (jouw ´ik´ dat nu hier is) bent slechts een deel van je ziel dat hier op aarde iets wil ervaren. Andere zielsdelen kunnen zich eveneens op aarde of in parallelle werelden en andere (tijds)dimensies bevinden. In deze tijd kun je gewaarwordingen hebben van andere delen van je zelf. Hierover later meer.

Onze ziel groeit in bewustzijn. Daartoe leeft en ervaart het verschillende levens. Een heel persoonlijk en individueel proces dat ons stukje bij beetje dichter brengt bij het ontdekken van wie we werkelijk zijn. Wat jij je in een vorig leven hebt eigen gemaakt pak je gemakkelijk weer op in een volgend leven.
Het lastige is dat wij in deze duale wereld vergeten zijn wie we werkelijk zijn. Vanuit een ´niets´ gaan we ons zelf weer vorm geven temidden van een omgeving die mede onze keuzes bepaalt. Al ´doende´ het leven aan te gaan met al wat het biedt, leren we te onderscheiden wat goed is en niet goed voelt, telkens een gelegenheid krijgend om een andere, beter voelende keuze maken. Met maar één doel: om ons het Licht dat we zijn te herinneren en dit in ons dagelijkse leven vorm te geven. Al ´doende´ en ervarende, zoekt onze ziel in al zijn aspecten naar heelwording, naar eenheid.

“… Velen van jullie hebben de indruk dat de ziel ‘in ruste’ is, in wat jullie de andere kant van de sluier noemen. Jullie grafstenen zijn gegraveerd met ‘Rust in Vrede’. Geliefden, er is vrede, maar deze komt tot stand door arbeid. Voor ascentie naar de hemelse rijken is de Jacobsladder jullie metafoor, het is niet statisch! Het is het één of het ander, jullie bewegen ofwel opwaarts ofwel glijden naar beneden. Vanwege zijn aard beweegt bewustzijn  stroomopwaarts anders wordt het door de stroom afwaarts geleid. Bewustzijn staat niet stil! …” (uit: ‘Metatron Spreekt’, via James Tyberonn)

Het Licht (= bewustzijn) van je Hoger Zelf staat synoniem voor Liefde. Een hogere vorm van liefde dan die wij doorgaans als mens ervaren. Deze Liefde – die onvoorwaardelijk is – heeft niets met emoties te maken. Het is ons geboorterecht en onze oorsprong. Wij maken nog steeds deel daarvan uit, maar we zijn het gewoon vergeten en het heeft niet onze aandacht. We zijn ons minder bewust geworden van dat lichtlijntje. Zonder dit bewustzijn kijken we behoorlijk ingeperkt en beperkt naar de wereld om ons heen, en als zodanig zijn wij ook onszelf gaan ervaren en zien.

Als ons hart geraakt wordt, kunnen we dat licht heel even weer zien, komt het in ons bewustzijn. Alsof een herinnering wakker gemaakt wordt. Je kunt bijvoorbeeld zo´n ervaring hebben op een mooie plek in de natuur, bij geboorte van een kind, in de ogen van je geliefde. En met elke ´herinnering´ kan het licht, dat wij van oorsprong zijn, in ons toenemen, wordt je lichtlijntje versterkt. Je hart is hierbij als het ware de katalysator, de verbindende schakel.
Alles wat je hart weet te roeren, heeft invloed op je immuunsysteem. Angst en pijn doet je hart inkrimpen, liefde en dankbaarheid maakt je hart blij en zorgt voor een positieve impuls. Naarmate je hart zich opent en je een groter vermogen tot liefde kunt ervaren, wordt je energieveld helderder en neemt je Licht in frequentie toe. Het rasterwerk van licht (= je bewustzijnsveld) wordt als het ware fijnmaziger, omdat het licht dieper in je energieveld kan doordringen.

Levens waarin pijnlijke ervaringen een onuitwisbare indruk achterlieten op onze ziel, hebben ertoe geleid dat wij ons zijn gaan vereenzelvigen met wat we om ons heen zagen: macht, onmacht, angst, pijn, verdriet. Omdat dat niet fijn voelt, zijn we er goed in geworden om pijnlijke emoties te verstoppen of er luchtig overheen te stappen. Ons ego en mentale veld hebben het voor het zeggen gekregen, aan ons gevoel en aan ons hart voorbijgaand. Maar ook lastige emoties als pijn en angst willen aandacht en erkenning van ons. Zolang dat niet gebeurt, blijven ze ons zelf en ons immuunsysteem ondermijnen. Wij ontkrachtten onszelf en ons lijntje van licht is in ons bewustzijn gaandeweg zwakker geworden door de sluiers van illusie die we zelf hebben gecreëerd.

Wij leven in een bijzonder moment in de tijd waarin wij er niet langer omheen kunnen. Jouw proces van bewustwording doet er toe! Het is belangrijk om wakker te worden en je te herinneren… Jij in jóuw aanwezigheid, Jij met al jóuw talent en liefde, Jij bent broodnodig!

De tijd is nu!

(Meer over deze bijzondere overgangstijd naar het Aquariustijdperk in het volgende deel)

 

Plaats een reactie

Geverifieerd door ExactMetrics